Huisregels

Om de behandelingen zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij u vragen met onderstaande rekening te houden:

 • U wordt verzocht een eigen badlaken of handdoek mee te nemen.
 • De behandeltijd duurt 30 minuten. Binnen deze behandeltijd vindt ook de registratie van uw behandelgegevens plaats.
 • U wordt verzocht bij de eerste afspraak uw verzekeringspolis en eventuele verwijsgegevens mee te nemen. Als uw gegevens tussentijds veranderen, wilt u deze dan doorgeven?
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandeld is het prijzenswaardig als bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, kunt u op de absentiebel op de balie drukken.
 • Indien u een afspraak niet na kunt komen, dient u deze 24 uur van tevoren af te zeggen. De verzekeraars zullen de niet-nagekomen afspraken niet vergoeden. Wij zijn verplicht deze kosten bij niet tijdig afmelden bij u zelf in rekening te brengen.
 • Wanneer u behandeld wordt of traint in de oefenzaal dient u een handdoek mee te nemen en schoeisel met schone zolen te dragen.
 • De praktijk is geopend op werkdagen van 8:00 uur tot 19:00 uur.
 • Uw fysiotherapeut houdt om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren allerlei medische en administratieve gegevens bij. Meer informatie kunt u vinden in het privacyreglement op de website.
 • Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met hem of haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing op of bespreekt u het liever met iemand anders, dan zal uw fysiotherapeut u verwijzen naar een externe klachtencommissie waarbij FysioSterk is aangesloten. Meer informatie kunt u vinden op de website.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat er geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen  daar geen overlast van ondervinden?
 • U kunt in de wachtkamer gebruik maken van de daar aanwezige literatuur. Wilt u deze na gebruik terugleggen op de daarvoor bestemde plaats? Het is niet de bedoeling dat u de tijdschriften mee naar huis neemt.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • In het hele gebouw is roken niet toegestaan.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct te melden.
 • Met alle zorgverzekeraars hebben wij afspraken gemaakt en declareren wij digitaal de contractueel afgesproken tarieven. In alle andere gevallen gelden de op de website vermelde praktijktarieven.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.